0:00

0:00

Lời Thai Nhi (2012)

  • Album "Hồn Thai Nhi" là CD đặc biệt và mới mẻ cả về chất và số lượng nhạc phẩm trong đó về một đề tài hầu như rất ít người khám phá có thể nói Phạm Vĩnh Sơn là người duy nhất cho ra đời một lần 12 tác phẩm về đề tài thai nhi. Thai nhi là vết thương xã hội vô cùng nhứt nhói khi nghỉ đến vì hàng triệu thai nhi chết hằng năm, nhờ có Phạm Vĩnh Sơn chúng ta mới có cảm tưởng được nhìn thấy tận mắt sờ tận tay đụng chạm vào vết thương nhói lòng ấy qua sự thể hiện của ca sĩ Lê Anh mong các bạn đón nhận.