0:00

0:00

Thánh ca Dâng Lễ | Tuyển tập Thánh Ca Dâng Lễ hay nhất

  • Album Gia Ân Vol.4 - Lạy Chúa Xin Đồng Hành. Biên tập: Gia Ân. Hòa âm: Quang Đạt - Minh Châu - Nguyễn Dân - Anh Tuấn. Phòng thu: Quang Đạt.