0:00

0:00

Về Đây Bên Cha (Vol.2)

Về Đây Bên Cha (Vol.2)

Phát hành: 2023 - 11,500 views

  • Album Alpha Linh Thánh Ca - "Lệ Ăn Năn" của tác giả Alpha Linh. Giàu sang, phú quý, tiền tài, danh vọng, đam mê, lạc thú, người đời nào ai không muốn? Thế nhưng được lời lãi cả vào thế gian mà mất linh hồn nào được ích chi. Hãy hồi tâm tỉnh thức trở về với Thiên Chúa, chính Thiên Chúa mới là gia nghiệp trọn đời và là nơi nương tựa trọn hảo hạnh phúc nhất. Hãy hồi tâm để từ bỏ con đường lỗi lầm xa hoa trong quá khứ, bước nhanh trở về bên Mẹ Maria dịu hiền, bằng những giọt lệ thống hối ăn năn đ