0:00

0:00

Con Phải Làm Gì? (2006)

  • Album “Sao Mai 6 – Lời Cầu Cho Giáo Lý Viên”. Chịu tránh nhiệm xuất bản: Bùi Quang Huy. Biên tập: Vũ Đức Tú. Biên tập âm nhạc: Lm. Ns Phạm Liên Hùng. Hòa âm: Nguyên Dũng – Hữu Đoài – Việt Ka – Thanh Hải. Phòng thu: Studio 110 - Việt Ka – Hải Âu. Mix: Hải – Việt - Sơn. Thực hiện: Nguyên Nhung. Số bài hát: 14. Chất lượng: 320kbps.