0:00

0:00

Một Niềm Tín Thác

  • Album Lửa Hồng Vol.3 - Lời Con Muốn Nói, của nhóm Lửa Hồng. Biên tập: Nhóm Lửa Hồng. Hòa âm - Phối khí: Quang Đạt, Phan Ngọc Hiến, Minh Mẫn. Mix: Quang Đạt.