0:00

0:00

Dấu Ấn Tình Yêu 1 (Dầu Con Là Ai)

  • Audio CD Giang Ân Vol.4: Mối Tình Giêsu - Dòng Đời, bao gồm 11 ca khúc suy niệm về phận người của nhạc sĩ Giang Ân.