0:00

0:00

Tứ Đổ Tường (Vol.8)

  • Album Gia Ân Vol.14 - Nguyện Cầu Cho Nhau. Với sự tham gia của các ca sĩ: Mai Thảo, Diệu Hiền. Biên tập: Gia Ân. Hòa âm: Nguyễn Dân. Phòng thu: Nguyễn Dân.