0:00

0:00

Ave Maria Vầng Trăng Từ Bi (Vol.8 - 2008)

  • Album: Sắc Hoa Dâng Mẹ. . Ca sĩ: Lê Anh. . Biên tập & thể hiện: Lê Anh. . Hòa âm: Nguyên Dũng, Tâm Vinh, Minh Thụy. . Số bài: 14. . Năm phát hành: 2012. . Chất lượng: 128-256kb.