0:00

0:00

Mùa Giáng Sinh Hạnh Phúc (Thúy Nga CD 547)

  • Hãy cùng Lắng nghe những bài hát trong album "Tâm Tình Mùa Vọng Vol.13" là sáng tác của Linh Mục Thái Nguyên, Biên Tập: LM. Thái Nguyên, Phối Khí & Studiomix: Anh Tú, Designer: Minh Phương, GPXP: 1104-2010/CXB19/218/TG.