Thánh ca Công giáo

Tìm kiếm
Bài hát Playlist MV Phim

Thánh Ca Xuân

3,807 lượt nghe 3,807    16 bài hát 16

0:00

0:00

Phát hành: 2020

Thể loại: Tận hiến

Giới thiệu

TUYỆT ĐỈNH THÁNH CA MÙA XUÂN | Tuyển Chọn Thánh Ca Xuân Hay Nhất Nghe Là Muốn Về Ngay Với Gia Đình

Xuân Đã Đến Rồi

Gia Ân (Hát Thánh Ca)

Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đình

Gia Ân (Hát Thánh Ca)

Xuân hy vọng

Gia Ân (Hát Thánh Ca)

Mừng chào mùa xuân

Gia Ân (Hát Thánh Ca)

Thắp nén hương xuân

Gia Ân (Hát Thánh Ca)

Mừng xuân mới

Gia Ân (Hát Thánh Ca)

Cho nhau mùa xuân

Gia Ân (Hát Thánh Ca)

Phút Giao Thừa

Gia Ân (Hát Thánh Ca)

Xuân Quê Hương

Gia Ân (Hát Thánh Ca)

Lễ dâng mùa xuân 2

Gia Ân (Hát Thánh Ca)

Lễ dâng mùa xuân 1

Gia Ân (Hát Thánh Ca)

Ngày xuân xin dâng

Gia Ân (Hát Thánh Ca)

Dâng Chúa mùa xuân

Gia Ân (Hát Thánh Ca)

Ngày xuân xin dâng

Gia Ân (Hát Thánh Ca)