0:00

0:00

Lòng Chúa Xót Thương (Vol.6 - 2009)

  • Album Linh Mục Phaolô Hoàng Kim Tốt Vol.2 - Thập Giá Ơn Biến Đổi, là những bài Thánh ca của tác giả Linh Mục Phaolô Hoàng Kim Tốt.. Biên tập: Linh Mục Phaolô Hoàng Kim Tốt.. Hòa âm: Nguyễn Minh Châu.. Thu & Mix: Nguyễn Minh Châu.. Vocal: Diệu Hiền, Bích Hiền, Đoan Thùy.. Designer: Thiên Ân.. Số bài: 9.. Chất lượng: 128kbps.