0:00

0:00

THÁNH CA MỪNG CHÚA PHUC SINH

  • Mời các bạn cùng lắng nghe CD Vol.12 Tin Mừng Phục Sinh của Linh Mục Thái Nguyên. Biên tập: Linh Mục Thái Nguyên. Phối Khí: Minh Mẫn. Studio - Mix: Nguyễn Phú. Designer: Giang Ân. GPXB: 1104-2010/CXB19-218/TC.