0:00

0:00

Thánh Ca Chọn Lọc | Thánh Ca Vào Đời và Thánh Ca Phụng Vụ

  • Album Vol.5 của Linh Mục Tiến Linh - "Tình Ca Yêu Đời". Ai chẳng muốn thân tình, ai chẳng muốn đời mình hạnh phúc. Xin cho trong mọi lúc vẫn mặn mà tình ca yêu đời, xin cho trong mọi thời vẫn còn lời tốt đẹp để nói với nhau dù ngay lúc buồn đau trao đổi đôi câu tình tạ từ. Mời quý vị cùng lắng nghe và cùng chúng tôi ca vang Tình Ca Yêu Đời. Số bài: 10. Chất lượng: 128kb.