0:00

0:00

Cát Bụi 5

Cát Bụi 5

Phát hành: 2024 - 18,928 views

  • NHÂN THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HÔN, CHÚNG TA CÙNG DÂNG LỜI CA, TIẾNG HÁT NGUYỆN CẦU CHO CÁC ĐẪNG SINH THÀNH, CÁC VỊ ÂN NHÂN VÀ ANH CHJ EM ĐÃ RA ĐI TRƯỚC CHÚNG TA ĐƯỘC VỀ VUI HƯỞNG HẠNH PHÚC TRONG NHÀ CHÚA....pauldohuu