0:00

0:00

Dấu Ấn Tình Yêu 6 (Mẹ Trong Cuộc Đời)

  • Album: Vãn Hoa Năm Đức Tin.. Sáng tác: Thế Thông.. Thể hiện: Ca Đoàn Sao Mai.. Lĩnh xướng: Lam Phương - Thụy Hoàng.. Biên tập: Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu Duyên.. Hòa âm - Phối khí: Ns. Thế Thông.. Thu âm & Mix: Thế Thông Studio.. Số bài: 8.. Chất lượng: 256kbps.