0:00

0:00

Cùng Mẹ Con Dâng (Thánh Ca Vol 2)

  • Album "Về Với Mẹ Và Cầu Nguyện Với Mẹ". Là các sáng tác của: Đức Giám Mục Bùi Tuần; Ngô Bích Châu; Đặng Thế Nhân. Với sự trình bày của Lê Anh cùng nền nhạc du dương sẽ mang lại cho quý vị những giây phút bình an và nhẹ nhàng trong Mẹ Maria. Hãy về với Mẹ và siêng năng cầu nguyện với Mẹ Maria. Số bài: 6. Chất lượng: 128kbps.