Bờ Đá Xanh Tạ Tội

 • Giới thiệu: Bờ Đá Xanh Tạ Tội

  Bài hát: Bờ Đá Xanh Tạ Tội - Mai Thiên Vân

  1. Như viên đá xanh ngủ yên giấc mộng lành, con say tiếng ca quên Tình Người Bao La. Trong nỗi ước mơ bờ môi khẽ tạ tội, vâng, vâng, Chúa ơi, dương trần này chơi vơi!
  Con giơ cao tay, xin tạ lỗi những ngày đã qua, theo chân loài người lên án Cha Hiền Hòa. Con giơ cao tay, xin lần nữa những lần thứ tha, cho ân tình đầy ngọt môi say đàn ca.
  2. Như cơn lốc xoay làm nên kiếp đọa đày, con như ngất ngây trên dường trần vui say. Tay ôm khói hương Người đâu vắng đêm trường, không mang nhớ thương cho hồn đầy tơ vương!
  3. Như muôn bóng chim đợi mong cảnh dịu hiền, con nay đã quên không màng Tình Vô Biên. Con tay chắp tay quỳ đây dáng hao gầy, mong xin Chúa thương cho về Bờ Yêu Thương!