Mẹ Đầy Ơn Phúc

Mẹ Đầy Ơn Phúc

Phát hành: 2024 - 7,140 views

  • Giới thiệu: Mẹ Đầy Ơn Phúc

    Bài hát: Mẹ Đầy Ơn Phúc - Ái Trinh

    Hỡi Mẹ Đầy Ơn Phúc, đời đời Diễm Phúc, Chúa ở cùng Mẹ. Hỡi Mẹ Đầy Ơn Phúc, là Người Diễm Phúc, đã sinh Con Chúa Trời. Hỡi Mẹ Đầy Ơn Phúc, Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cứu giúp con. Trên đường đời con đi, gặp nhiều gian nguy, Mẹ chớ quên con.
    1. Mẹ Được Ơn Trinh Thai Đẹp Xinh, nào ai sánh bằng, là vầng trăng đêm thu trong sáng chiếu soi dương trần, là mùa xuân muôn hoa tươi thắm tỏa lan muôn phương, là tình thương bao la dung thứ những khi lỗi lầm.
    2. Mẹ Đầy Dư Ơn Thiêng Cao Quý, đoàn con kính chào, là niềm tin yên vui chan chứa suối ơn dạt dào, là vì sao trong cơn giông tố dẫn đưa con đi, là vòng tay yêu thương êm ái ủi an bao người.