Thánh ca Ái Trinh

Bài hát Thánh ca Ái Trinh

7:22

Papa - Ái Trinh

6:14

Mẹ Tôi - Ái Trinh

4:21
4:30
5:45

Tình Cha - Ái Trinh

7:58
5:57
4:58
7:29

Happy New Year - Ái Trinh

4:18

Hang Bêlem - Ái Trinh

Album Thánh ca Ái Trinh

10 Bài hát
10 Bài hát
12 Bài hát

Video Thánh ca Ái Trinh