Thánh ca Ái Trinh

Bài hát Thánh ca Ái Trinh

7:40

Papa - Ái Trinh

4:32

Mẹ Tôi - Ái Trinh

4:40
6:50
7:58

Tình Cha - Ái Trinh

5:14
5:32
6:25
4:19

Happy New Year - Ái Trinh

4:44

Hang Bêlem - Ái Trinh

Album Thánh ca Ái Trinh

10 Bài hát
10 Bài hát
12 Bài hát

Video Thánh ca Ái Trinh