Thánh ca Ái Trinh

Bài hát Thánh ca Ái Trinh

7:57

Papa - Ái Trinh

6:14

Mẹ Tôi - Ái Trinh

7:33
4:21
7:27

Tình Cha - Ái Trinh

6:43
5:14
7:45
4:11

Happy New Year - Ái Trinh

4:37

Hang Bêlem - Ái Trinh

Album Thánh ca Ái Trinh

10 Bài hát
10 Bài hát
12 Bài hát

Video Thánh ca Ái Trinh