Ngước Trông Trời Cao

 • Giới thiệu: Ngước Trông Trời Cao

  Bài hát: Ngước Trông Trời Cao - Lệ Hằng

  1.Ngước mắt trông lên trời
  Con nguyện xin Chúa trên cao
  Xin thương mưa Đấng cứu tinh,
  Và xin mưa nguồn công chính
  Ngước mắt trông lên trời
  Nguyện xin Chúa thương trần gian.
  Lạc bước đi trong lầm than
  Mong tìm ánh sao soi đời

  ĐK: Xin thương xót Chúa ơi!
  Bao năm tháng mong đợi
  Mong con Chúa ra đời
  Người là nguồn cứu rỗi
  Xin thương xót Chúa ơi!
  Bao năm tháng mong đợi
  Mong con Chúa ra đời
  Một vị vua cứu đời

  2. Ngước mắt con nguyện cầu
  Cho đời con bớt khổ đau
  Cho nhân gian mãi sống vui
  Và xin cho tình yêu tới
  Ngước mắt con nguyện cầu
  Đời con sống trong bình yên
  Hạnh phúc an vui ngày đêm
  Thờ kính Ngôi Hai tron niềm