Lạy Thánh Tâm Chúa

Lạy Thánh Tâm Chúa

Phát hành: 2024 - 9,592 views

 • Giới thiệu: Lạy Thánh Tâm Chúa

  Bài hát: Lạy Thánh Tâm Chúa - Lệ Hằng
  Sáng tác: Lm. Từ Duyên

  Tình Chúa yêu con biết bao năm rồi.
  Lạy Thánh Tâm Ngài tình yêu vô biên.
  Tình Ngài yêu con cao hơn mây trời
  Tình Ngài yêu con ai đâu sánh biết.

  Tình Chúa yêu con biết bao năm rồi.
  Lạy Thánh Tâm Ngài tình yêu cao vời.
  Tình Ngài dâng cao như muôn sóng trào
  Tình Ngài yêu con tiếng yêu ngọt ngào.

  [ĐK:]
  Lạy Thánh Tâm Chúa yêu con một đời
  Yêu con trọn đời tình yêu Chúa cao vời.
  Lạy Thánh Tâm Chúa bao năm cuộc đời
  Tuy con lạc loài nhưng xin yêu Chúa mà thôi!

  Tình Chúa yêu con mãi không hao mòn.
  Lạy Thánh Tâm Ngài tình yêu vô biên.
  Tình Ngài yêu con ai suy cho vừa
  Tình Ngài yêu con bao la đắm đuối.

  Tình Chúa yêu con mãi không hao mòn.
  Lạy Thánh Tâm Ngài tình yêu vô biên.
  Và vì yêu con Chúa đã hiến thân
  Để rồi hi sinh chết treo thập hình.