Thánh Thần Hãy Đến

Thánh Thần Hãy Đến

Phát hành: 2024 - 6,975 views

 • Giới thiệu: Thánh Thần Hãy Đến

  Bài hát: Em Của Anh Đừng Của Ai Cover - Khoa Phạm
  Sáng tác: LM Thành Tâm

  Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài
  Suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương gian, xin Ngài đổi mới
  Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, chiếu sáng thế gian u mê tối tăm
  Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, hiển linh Ngài ơi

  Lạy Ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường
  Cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài
  Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay
  Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu

  Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài
  Mở lòng sáng soi đường đi, tìm chân lý, công bình bác ái
  Ngài ơi, xin Ngài thương đến, uốn nắn nẻo đi quanh co sai lầm
  Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, dẫn đi đường ngay

  Lạy Ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường
  Cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài
  Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay
  Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu

  Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài
  Dẫn về những chiên lạc hướng, về chung sống trong đàn chiên Chúa
  Ngài ơi, xin Ngài thương giúp chỉ lối những ai đi xa chưa về
  Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, ủi an Ngài ơi

  Lạy Ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường
  Cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài
  Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay
  Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu

  Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài
  Sưởi lòng những ai lạnh giá, gặp phong ba, không còn tin yêu
  Ngài ơi, xin Ngài trông đến, đốt cháy lửa thiêng vô biên mến thương
  Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, đến ban bình an

  Lạy Ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường
  Cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài
  Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay
  Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu