Xin Dâng

Xin Dâng

Phát hành: 2024 - 7,667 views

 • Giới thiệu: Xin Dâng

  Bài hát: Xin Dâng - Lm. Quang Lâm

  Đời con như của lễ không hề ngưng, như tấm bánh luôn để dâng.
  Tình con như ánh nến luôn bừng cháy trong tình Chúa sáng như hừng đông.

  ĐK: Xin dâng Chúa trọn đời con như làn gió nhẹ
  Quyện làn hương của tình Chúa để con chia sẻ cho nhân thế.
  Trọn đời con là lời mang sứ điệp Tin Mừng
  Là dòng sông mang đến cho nhân trần phù sa chứa chan hồng ân.

  Ngài chọn con tuy con không có chi là công
  Con luôn không xứng như Ngài mong.
  Tình con quá thiếu thốn để đền đáp như giọt nước sánh như biển Đông.

  ĐK:
  Xin dâng Chúa trọn đời con như làn gió nhẹ
  Quyện làn hương của tình Chúa để con chia sẻ cho nhân thế.
  Trọn đời con là lời mang sứ điệp Tin Mừng
  Là dòng sông mang đến cho nhân trần phù sa chứa chan hồng ân.
  Bằng niềm tin con đi theo Chúa không bận vương
  Đây con tim biến nên lễ dâng.
  Nguyện tẩy xóa những vướng mắc của lầm lỡ xin bù đắp những chi còn nhơ.

  ĐK:
  Xin dâng Chúa trọn đời con như làn gió nhẹ
  Quyện làn hương của tình Chúa để con chia sẻ cho nhân thế.
  Trọn đời con là lời mang sứ điệp Tin Mừng
  Là dòng sông mang đến cho nhân trần phù sa chứa chan hồng ân.

  ĐK:
  Xin dâng Chúa trọn đời con như làn gió nhẹ
  Quyện làn hương của tình Chúa để con chia sẻ cho nhân thế.
  Trọn đời con là lời mang sứ điệp Tin Mừng
  Là dòng sông mang đến cho nhân trần phù sa chứa chan hồng ân.