Thánh ca Lê Anh

Bài hát Thánh ca Lê Anh

5:49

Xin Mẹ Dìu Con - Lê Anh

7:30

Mẹ Yêu Dấu - Lê Anh

6:28

Lặng Ngắm Mẹ - Lê Anh

7:34

Dâng Mẹ Ngàn Hoa - Lê Anh

7:22
5:58

La Vang - Lê Anh

6:11

Sắc Hoa Dâng Mẹ - Lê Anh

4:15

Năm Sắc Hoa - Lê Anh

6:19

Ngũ Bái - Lê Anh

7:34

Kết Hoa - Lê Anh

6:58

Tiến Hương - Lê Anh

4:30

Tháng Năm Về - Lê Anh

6:39
5:55

Cầu Nguyện - Lê Anh

7:19
6:32

Hiến Dâng - Lê Anh

5:59

Tình Khúc - Lê Anh