Album Sám Hối - Nhạc Thomas Maria

 • Giới thiệu: Album Sám Hối - Nhạc Thomas Maria

  Album Sám Hối - Nhạc Thomas Maria

  1. Nhớ Những Ngày ấy
  2. Sám Hối
  3. Dấu Tình Ngài
  4. Mẹ Lòng Thương Xót
  5. Nhìn Lên Cha
  6. Khúc Tình Cha
  7. Tuyệt Tình
  8. Đức Mẹ Thủ Đức
  9. Tâm Tình Môn Đệ Chúa Yêu
  10. Ca Ngợi Tổng Lãnh Micae
  11. Khúc Yêu Thương
  12. Đức Mẹ Cô Đơn
  13. Hoa Hồng Dâng Hiến
  14. Vượt Qua