Thánh Ca Giới Trẻ Tuyển Chọn

 • Giới thiệu: Thánh Ca Giới Trẻ Tuyển Chọn

  Album Thánh Ca Giới Trẻ Tuyển Chọn  Các bài hát ngợi ca Thiên Chúa:

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLPerI6anUmeC44z4HCkANhEFVIQFqF_TM

  Các bài hát về Mẹ Maria:

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLPerI6anUmeDZZTqW4Ntg0Cx3Q2misA9_

  Thánh Ca Mùa chay:

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLPerI6anUmeAI6iEjWZtgGqzdkKZfXwVe

  Thánh Ca Tận Hiến:

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLPerI6anUmeCl-F4LWmoncB0VmQnBM1aj

  Karaoke Thánh Ca Công Giáo:

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLPerI6anUmeDP9j3_kQXPqNKVYrGyw0fC

  Thánh Ca Tin Mừng:

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLPerI6anUmeDkfzxH5M0Z8G6zSQlAnbKa

  Thánh Ca Vào Đời:

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLPerI6anUmeBMHuVwyXIBju3J7qTayqwZ

  Các bài hát về Cha Mẹ:

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLPerI6anUmeDCmsssypPQRzXhxwB3lhFT

  Các bài hát về Lễ Cưới

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLPerI6anUmeChFMz1bHzFjIHU4BXX7A1P

  Dâng Chúa Mùa Xuân:

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLPerI6anUmeDDtGOd-y5573ChneFIusQJ

  Các bài hát về Cầu Hồn:

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLPerI6anUmeA7wesrTnIoWpKswQBCIUy6

  Nhạc Giáng Sinh:

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLPerI6anUmeBaVTh7begQsGKUwIUMYRk5

  Nhạc Giáng Sinh – Karaoke:

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLPerI6anUmeCOUYpwXjuWJAIjL8S6At1G

  Tuyển Chọn Thánh Ca Vượt Thời Gian: https://www.youtube.com/playlist?list=PLPerI6anUmeAVmClm6WLdfYEWDSaQ0Xkv  Facebook: https://www.facebook.com/NhacThanhCaThienDuc/

  Youtube: https://www.youtube.com/nhacthanhcaconggiao