Thánh Ca Sám Hối Mùa Chay Hay Nhất | Tuyển Chọn Thánh Ca Mùa Chay Công Giáo

  • Giới thiệu: Thánh Ca Sám Hối Mùa Chay Hay Nhất | Tuyển Chọn Thánh Ca Mùa Chay Công Giáo

    Thánh Ca Sám Hối Mùa Chay Hay Nhất | Tuyển Chọn Thánh Ca Mùa Chay Công Giáo 1. Con Nay Trở Về 2. Can-Vê Chiều Buồn 3. Tâm Tình Sám Hối 4.