Thánh Ca Thánh Tâm Chúa Giêsu Hay Nhất - Lm. JB Nguyễn Sang

 • Giới thiệu: Thánh Ca Thánh Tâm Chúa Giêsu Hay Nhất - Lm. JB Nguyễn Sang

  ✟ Những bài thánh ca hay nhất về Thanh thể, thánh tâm Chúa Giêsu hay nhất do linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Sang thể hiện.
  Xin quý vị hãy ĐĂNG KÍ KÊNH để giúp chúng con có động lực xuất bản nhiều video hay phục vụ quý vị và tôn vinh Thiên Chúa. Xin cám ơn quý vị.
  ___________________________
  ✟ Danh sách bài hát:
  1. Lạy thánh tâm Chúa - Lm. JB Nguyễn Sang
  2. Trong trái tim Chúa - Lm. JB Nguyễn Sang
  3. Thờ lạy Chúa - Lm. JB Nguyễn Sang
  4. Chúa là mục tử - Lm. JB Nguyễn Sang
  5. Đền tạ thánh tâm - Lm. JB Nguyễn Sang
  6. Đây lòng Chúa - Lm. JB Nguyễn Sang
  7. Con mến yêu - Lm. JB Nguyễn Sang
  8. Phút linh thiêng - Lm. JB Nguyễn Sang
  9. Thánh tâm Chúa Giêsu - Lm. JB Nguyễn Sang
  10. Thánh tâm - Lm. JB Nguyễn Sang
  11. Đến với trái tim cha - Lm. JB Nguyễn Sang
  12. Thánh tâm Giêsu Vua - Lm. JB Nguyễn Sang
  13. Đồng xanh thơ - Lm. JB Nguyễn Sang
  14. Hãy đến với ta - Lm. JB Nguyễn Sang
  15. Lạy cha rất thánh - Lm. JB Nguyễn Sang
  16. Lạy Chúa - Lm. JB Nguyễn Sang
  17. Màu nhiệm yêu thương - Lm. JB Nguyễn Sang
  18. Máu trái tim - Lm. JB Nguyễn Sang
  19. Thánh tâm yêu đương - Lm. JB Nguyễn Sang
  20. Tôn vương thánh tâm - Lm. JB Nguyễn Sang
  21. Trái tim Người - Lm. JB Nguyễn Sang
  22. Trái tim tình yêu - Lm. JB Nguyễn Sang
  23. Về nơi đây - Lm. JB Nguyễn Sang
  -------------------------------------
  ✟ Fanpage Kênh: https://goo.gl/zcakyH

  ✟ Những bài thánh ca chọn lọc: https://goo.gl/xXm6z2