0:00

0:00

Audio đọc sách Đạo Yêu Thương
Tác giả: ĐGM Phêro Nguyễn Văn Khảm
Giới Thiệu Đạo Công Giáo Cho Người Muốn Tìm Hiểu

[Sách Audio] Đạo Yêu Thương
[Sách Audio] Đạo Yêu Thương

Phần I: Đạo Yêu Thương

 • Giới Thiệu
 • CH1. Vào Chuện
 • CH2. Tạo Sao Gọi Là Công Giáo
 • CH3. Đức Giêsu Kitô
 • CH4. Đức Giêsu Bài Tỏ Khuôn Mặt Thiên Chúa Tình Yêu
 • CH5. Đức Giêsu Xây Dựng Một Thế Giới Mới

Phần II: Đạo Yêu Thương

 • CH6. Đức Giêsu và Giáo Hội Của Ngài
 • CH7. Đời Sống Người Công Giáo
 • CH8. Đạo Công Giáo và Việc Thờ Kính Tổ Tiên
 • CH9. Đức Maria và Các Thánh
 • CH10. Chân Trời Hy Vọng

Phụ Lục 1:
Phụ Lục 2:
Tâm Tình Tri Ân

Theo dõi
Thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments