0:00

0:00

Download Hướng dẫn Yêu cầu - Đề xuất phim

Báo phim lỗi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Tổng hợp audio Bài giảng kinh thánh Tuần Thánh năm A. Tuần Thánh bắt đầu từ Chủ Nhật Lễ Lá, Chúa Giêsu lên đền Gierusalem và được đón như 1 vị Tiên Tri, 1 đấng Mesia. Rồi các biến cố Bữa Tiệc Ly, Chúa rửa chân cho các môn đệ, lập bí tích Thánh Thể. Và cao trào là Cuộc thương khó của Chúa Giê-su.

Website xin chia sẻ audio bài giảng Kinh Thánh trong Tuần Thánh, mời quý vị đón nghe và suy niệm.

bai-giang-kinh-thanh-tuan-thanh