0:00

0:00

Download Hướng dẫn Yêu cầu - Đề xuất phim

Báo phim lỗi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Thánh Ca Dâng Mẹ Mùa Chay | Những Bài Hát Sám Hối Mùa Chay Hay Nhất

1. Mẹ Nhân Loại – Mai Thiên Vân
2. Dưới Áo Mẹ Từ Bi – Lm Nguyễn Sang
3. Maria Mẹ Mến Yêu – Lm Xuân Đường
4. Dâng Mẹ Một Chiêu – Lệ Hằng
5. Mẹ Đồng Công – Ân Phúc
6. Mẹ Đứng Đó – Phi Nguyễn
7. Mẹ Sầu Bi – Cẩm Tú
8. Mẹ Đồng Công – Quỳnh Lan
9. Thập Giá Đời Mẹ – Việt Tuấn
10. Mẹ Ơi Còn Nhớ – Quyết Thắng
11. Bà Maria – Như Mai

thanh-ca-dang-me-mua-chay-mp3