0:00

0:00

Thể loại:

Ca sĩ:

Download Hướng dẫn Yêu cầu - Đề xuất phim

Báo phim lỗi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Thánh ca mp3 Thánh Tâm Chúa hay nhất

1. Thánh Tâm Chúa Yêu Con -Quang Hào
2. Tình Yêu Thiên Chúa – Lm. JB Nguyễn Sang
3. Trong Trái Tim Chúa – Lm.JB.Nguyễn Sang
4. Đây Lòng Chúa – Lm.JB.Nguyễn Sang
5. Chúa Là Mục Tử – Lm.JB.Nguyễn Sang
6. Đồng Xanh Thơ – Lm.JB.Nguyễn Sang
7. Thờ Lạy Chúa – Lm.JB.Nguyễn Sang
8. Phút Linh Thiêng – Lm.JB.Nguyễn Sang
9. Thành Tâm – Lm.JB.Nguyễn Sang
10. Mầu Nhiệm Yêu Thương – Lm.JB.Nguyễn Sang
11. Con Mến Yêu – Lm.JB.Nguyễn Sang
12. Lạy Thánh Tâm Chúa – Lm. JB Nguyễn Sang

thanh-ca-thanh-tam-chua