0:00

0:00

Thể loại:

Ca sĩ:

Download Hướng dẫn Yêu cầu - Đề xuất phim

Báo phim lỗi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Thánh ca Thánh Tâm Chúa hay nhất: Thánh ca MP3

Playlist: Thánh ca Thánh Tâm Chúa

 1. Thánh Tâm Chúa Yêu Con -Quang Hào
 2. Tình Yêu Thiên Chúa – Lm. JB Nguyễn Sang
 3. Trong Trái Tim Chúa – Lm.JB.Nguyễn Sang
 4. Đây Lòng Chúa – Lm.JB.Nguyễn Sang
 5. Chúa Là Mục Tử – Lm.JB.Nguyễn Sang
 6. Đồng Xanh Thơ – Lm.JB.Nguyễn Sang
 7. Thờ Lạy Chúa – Lm.JB.Nguyễn Sang
 8. Phút Linh Thiêng – Lm.JB.Nguyễn Sang
 9. Thành Tâm – Lm.JB.Nguyễn Sang
 10. Mầu Nhiệm Yêu Thương – Lm.JB.Nguyễn Sang
 11. Con Mến Yêu – Lm.JB.Nguyễn Sang
 12. Lạy Thánh Tâm Chúa – Lm. JB Nguyễn Sang