0:00

0:00

Mẹ Ơi (Vol.5)

Mẹ Ơi (Vol.5)

Phát hành: 2024 - 11,573 views

  • Album Gia Ân Vol.8 - Ave Maria Vầng Trăng Từ Bi. Biên tập: Gia Ân. Hòa âm: Nguyễn Minh Châu. Phòng thu: Minh Châu. Vocals: Hương Tuyền, Liên Chi.