0:00

0:00

Ave Maria Trăng Từ Bi (Thúy Nga CD 560)

  • Đây la album tập hợp các bài hát về Mẹ Maria, với mục đích ca khen Mẹ, tôn vinh Thiên Chúa.

Bài hát trong Album