0:00

0:00

Tình Yêu Dâng Hiến (Vol.8 - 2009)

  • Album: Hòa Khúc Tạ Ơn 1.. Ca trưởng: Ns. Khương Huệ.. Ca Đoàn Sao Mai Giáo Phận Xuân Lộc.. Biên soạn & Hòa âm: Ns. Thế Thông.. Phối khí & Ban nhạc: Ns. Quang Phúc.. Thu âm & Mix: Ns. Bảo Lư.. Phát hành: Gia Đình Tin Yêu & Quỹ Học Bổng Nguyễn Trường Tộ.. Nhân ngày Sinh Nhật Đức Mẹ Maria 8/9/2003.. Số bài: 12.. Chất lượng: 256kbps.