0:00

0:00

Lời Thai Nhi (2012)

  • Album: Thai Nhi Là Sinh Linh. Là các ca khúc của tác giả Phạm Vĩnh Sơn, phổ thơ của: Cao Xuân Lý và Linh Mục Ẩn Danh. Dưới sự thể hiện của ca sĩ Lê Anh và Việt Thắng, rất mong album này sẽ mang lại cho quý vị những giây phút suy gẫm và quý trọng mạng sống hơn nữa, đặc biệt là mạng sống của các thai nhi. Số bài: 14. Chất lượng: 256kbps.