Hãy Thương Yêu Nhau

Hãy Thương Yêu Nhau

Phát hành: 2024 - 7,824 views

 • Giới thiệu: Hãy Thương Yêu Nhau

  Một chiều năm xưa giữa bữa tiệc vui. Thì thầm bên tai Chúa nói biệt ly. Này đoàn con ơi chớ hãi sợ chi. Ta sẽ ra đi nhưng Ta lại tới. Về cùng Cha Ta Đấng đã gọi Ta. Một thời gian thôi chẳng có là bao. Vì này ta đi lo cho các ngươi, dọn chỗ các ngươi bên Ta sau này.

  ĐK: Lời Ngài khi xưa, lời Ngài khi xưa con xin nhớ hoài. Tình Ngài thương con, tình Ngài thương con không bến không bờ. Lời Ngài khi xưa, ngàn đời mai sau con luôn ghi nhớ: “Hãy thương yêu nhau, hãy thương yêu nhau như chính Thầy”.

  2. Này đoàn chiên ơi giữ vững niềm tin. Vì này Ta đi sẽ có lợi hơn. Đừng buồn lo chi sẽ có ngày vui. Khi Đấng ủi an nơi Cha ngự đến. Ngài là Ngôi Ba phát xuất từ Cha. Và Ngài thay Ta hướng dẫn đường đi. Là nguồn ơn thiêng yêu thương chứa chan, ban sức thêm ơn, ủi an vỗ về.

  ĐK: Lời Ngài khi xưa, lời Ngài khi xưa con xin nhớ hoài. Tình Ngài thương con, tình Ngài thương con không bến không bờ. Lời Ngài khi xưa, ngàn đời mai sau con luôn ghi nhớ: “Hãy thương yêu nhau, hãy thương yêu nhau như chính Thầy”.

  3. Thầy là cây nho chính của vườn nho. Còn người trông nom chính Chúa là Cha. Ngành nào trong Ta sẽ trổ nhiều hoa. Cha sẽ tỉa đi cho nhiều mọng trái. Ngành nào không chia sức sống của Ta thì này Cha Ta sẽ ném ngoài xa. Ngành nào không lo liên kết với cây, sẽ héo khô ngay không sinh ích gì.

  ĐK: Lời Ngài khi xưa, lời Ngài khi xưa con xin nhớ hoài. Tình Ngài thương con, tình Ngài thương con không bến không bờ. Lời Ngài khi xưa, ngàn đời mai sau con luôn ghi nhớ: “Hãy thương yêu nhau, hãy thương yêu nhau như chính Thầy”.