Chính Chúa chọn con

Chính Chúa chọn con

Phát hành: 2021 - 456 views

  • Giới thiệu: Chính Chúa chọn con

    Album Thánh ca Công giáo Chính Chúa chọn con. Những lời ca sâu lắng, tận hiến dâng lên Chúa