Dâng Chúa Đời Hôn Nhân - Nhạc Thánh Ca - Cs. Phi Hùng - St. Hiền Hòa - Imprimatur

 • Giới thiệu: Dâng Chúa Đời Hôn Nhân - Nhạc Thánh Ca - Cs. Phi Hùng - St. Hiền Hòa - Imprimatur

  Dâng Chúa Đời Hôn Nhân - Nhạc Thánh Ca - Cs. Phi Hùng - St. Hiền Hòa - Imprimatur

  ►Đăng ký kênh Thánh Ca Hiền Hòa : https://bitly.com.vn/FRdxU

  Album Cho Con Thấy Chúa https://youtu.be/5ojp_sF2hHg

  Album Lời Trần Tình https://youtu.be/pNkHt21kiWE

  Album Tình Khúc Dâng Mẹ https://youtu.be/ZFZiKDoRcZc  #thanhca #thanhcahienhoa #srhienhoa

  -------------------------------------------------------------------

  Copyright © BH Media Corp. All rights reserved.

  Vui lòng không đăng tải lại dưới bất kì hình thức nào !

  Email: [email protected]