Thánh Ca Tuyển Chọn Dành Cho Lễ Cưới

 • Giới thiệu: Thánh Ca Tuyển Chọn Dành Cho Lễ Cưới

  Thánh Ca Tuyển Chọn hay nhất Dành Cho Lễ Cưới

  ---------------------------------

  00:00 Nguyện cầu cho nhau - Gia Ân, Mai Thảo

  05:47 Diễm tình ca 3 - Ái Trinh, Ái Châu

  10:34 Hôn ước - Lan Hạnh

  14:37 Yêu thương đơm hoa kết trái - Ái Trinh

  19:10 Tình yêu dâng - Ái Trinh

  24:10 Sống cho người yêu - Tam Ca

  30:53 Ngày hạnh phúc - Đình Nguyễn

  35:29 Hoa nở miền Cana - Gia Ân, Mai Thảo

  40:59 Yêu trong tình chúa - Diệu Hiền

  46:35 Có nhau từ đây - Diệu Hiền, Gia Ân

  50:39 Nhà ca - Gia Ân

  ----------------------------------

  FB: https://www.facebook.com/pages/Nh%E1%BA%A1c-C%C3%B4ng-Gi%C3%A1o/344758309060292