Thánh Ca Chúa Ba Ngôi - Tuyển Tập Những Ca Khúc Tuyệt Vời Nhất Về Ba Ngôi Thiên Chúa

 • Giới thiệu: Thánh Ca Chúa Ba Ngôi - Tuyển Tập Những Ca Khúc Tuyệt Vời Nhất Về Ba Ngôi Thiên Chúa

  Thánh Ca Chúa Ba Ngôi - Tuyển Tập Những Ca Khúc Tuyệt Vời Nhất

  Danh sách ca khúc:

  1. Tôn Vinh Ba Ngôi - Ca Đoàn Sao Mai
  2. Cầu Xin Chúa Thánh Thần - Lm. Nguyễn Sang
  3. Chúa Ba Ngôi - Mai Hậu (Tốp Ca)
  4. Thánh Thần Hãy Đến - Diệu Hiền - Phi Nguyễn
  5. Mừng Danh Thánh Chúa - Gia Ân
  6. Thiên Chúa Ba Ngôi - Sr. Hiền Thông
  7. Thắp Sáng Lên - Ca Đoàn Viễn Xứ
  8. Tạ ơn Ba Ngôi - Xuân Trường
  9. Cảm ơn Cha - Ca Đoàn CtĐs, Gp. Orange Ca
  10. Tôn Vinh Chúa Cha - Ca Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
  11. Xin Ngôi Ba - Lê Anh
  12. Ca Khúc Trầm Hương - Ca Đoàn Viễn Xứ
  13. Dâng Lên Cha - Bé Thiên Ái
  14. Tôn Vinh - Ca Đoàn Sao Mai
  15. Lạy Chúa Thánh Thần - Ca Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
  16. Tặng Phẩm Thần Linh - Tam Ca Doremi
  17. Tôn Vinh Ba Ngôi - Ban Hợp Xướng Suối Việt
  18. Kinh Nguyện Với Chúa Ba Ngôi - Xuân Trường
  19. Giêsu, Đấng Cứu Độ - Ca Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
  20. Vua Hòa Bình - Nhật Tân - Thể Hiện
  21. Thiên Chúa Ba Ngôi - Thanh Sử
  22. Một Giọt Sương - Vũ Phong Vũ