0:00

0:00

Download Hướng dẫn Yêu cầu - Đề xuất phim

Báo phim lỗi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

CD Thánh ca Vol 1 “Dấu Ấn” của linh mục JB.Nguyễn Sang.

GĐSX: Hà Ngọc Thọ.

Biên Tập: Nguyễn Thị Hà.

Thực hiện: Lm. JB Nguyễn Sang.

Nhóm bè: Hoa Giấy. Hòa âm: Quang Phúc – Thế Thông.

Thu âm & mix: Quang Phúc.

Phòng thu: Bí Đỏ.

Trình bày: Dominic Design.