Thời gian qua, Máy chủ lưu trữ video website Phim Công giáo HD là Google Drive. Nhưng chính sách Google Drive thay đổi, toàn bộ phim lưu trữ trên Google Drive không xem được, chúng tôi đã phải update video lên máy chủ mới VPS Servers.vps-servers

Với mong muốn phục vụ quý cộng đoàn được tốt hơn, hiện tại, phim được lưu trữ trên các máy chủ sau:

– Máy chủ miễn phí: Google Drive (Docs), Google PhotosArchive (Có thể bị xóa video bất kỳ lúc nào)

– Máy chủ mất phí: SV USA 1 , SV GmbH, SV USA 2 (Home2). Kinh phí cho 3 máy chủ như sau, 2 máy chủ đều đặt tại Mỹ, 1 máy chủ đặt tại Đức

  + Servers SV USA 1:      80.00 USD/1 năm

  + Servers SV GmbH:    95.00 USD/1 năm

  + Servers SV USA 2:    50.00 USD/1 năm

Dưới mỗi trang play phim đều có các Server khác nhau của phim như hình dưới, trong đó Sever Home 2 chạy trên máy chủ độc lập 225.00 USD/1 năm

server

Nếu 1 Server quý cộng đoàn không thể xem phim, vui lòng chọn Server khác để xem.

Chúc quý cộng đoàn có những giây phút xem phim, nghe Thánh ca, bài giảng thật ý nghĩa.

Trân trọng.

Con Giuse Đinh Văn Hào

Báo phim lỗi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*