0:00

0:00

Download Hướng dẫn Yêu cầu - Đề xuất phim

Báo phim lỗi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Những Bài Thánh Ca công giáo Hay Nhất của Lm Nguyễn Sang | Tuyển tập những ca khúc nhạc Đạo Thiên Chúa – Thánh ca của Lm Nguyễn Sang nằm trong CD Album Thánh Ca Vol. 8 NGÀY TRỞ VỀ. Album Bao gồm Những bài thánh ca:
1. cát bụi hư vô
2. chúa nhân từ
3. trong gian truân
4. hy lễ cuối cùng
5. sự sống thay đổi
6. của lể cậy trông
7. ngày không còn mẹ
8. khóc cha hiền
9. ôi giê su lân tuất
10. con xin dâng
11. chúa gọi con về
12. trung kiên chờ mẹ

Thánh Ca Hay Nhất Lm Nguyễn Sang | Tuyển Tập Album Vol. 8 Ngày Trở Về