0:00

0:00

Download Hướng dẫn Yêu cầu - Đề xuất phim

Báo phim lỗi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Website xin chia sẻ Album Thánh ca mp3 Tuyển Tập Thánh Ca Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống. Album gồm các bài hát

1. Đôi dép
2. Một chút
3. Đôi khi
4. Mưa hạt cứu rỗi
5. Dấu chân
6. Người khách lạ
7. Như hạt cà phê
8. Để Mẹ trọn niềm vui
9. Khúc ca Noel
10. Mục đồng hỡi
11. Ngài đã sinh ra
12. Kinh gia đình
13. Một chút
14. Tôi mơ
15. Khúc ca yêu đời
16. Gieo và gặt
17. Hoan ca hòa bình
18. Bài ca hạnh phúc

vu-duy-thong