0:00

0:00

Lạy Chúa Xin Đồng Hành (Vol.4 - 2008)

  • Album Hiến lễ Tình yêu | Thánh ca Dâng Lễ tuyển chọn. Tuyển tập Thánh Ca Công giáo hay nhất tại website https://www.phimconggiao.com