0:00

0:00

Download Hướng dẫn Yêu cầu - Đề xuất phim

Báo phim lỗi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Website xin chia sẻ Album Thánh ca MP3 Tuyển tập những bài Thánh Ca hay nhất của Khánh Ly. Tuyển tập gồm 02 album thánh ca Mp3

Vol 1: Thánh Ca hay nhất của Khánh Ly

 1. Con xin là
 2. Giọt lệ thống hối
 3. Nguyện cầu cho quê hương
 4. Tình yêu Thiên Chúa
 5. Sống một đời cho Chúa
 6. Chúa là nơi con an nghỉ
 7. Dao ca thập tự
 8. Lời cầu kinh trong đêm
 9. Tâm tình ca 3
 10. Ngài sai con đi
 11. Nếu
 12. Người mang sứ điệp
 13. Ở lại với con
 14. Tình yêu Thiên Chúa
 15. Tâm tình thống hối
 16. Kinh dâng cha mẹ
 17. Giã từ dương thế
 18. Như một lời nguyện
 19. Đêm thánh huy hoàng

Vol 2: Thánh Ca hay nhất của Khánh Ly

 1. Mẹ Từ Bi
 2. Tâm Tình Ca 3
 3. Lời Mẹ Nhắn Nhủ
 4. Ave Maria
 5. Con Xin Là
 6. Đạo Ca Thập Tự
 7. Giã Từ Dương Thế
 8. Giọt Lệ Thống Hối
 9. Kìa Bà Nào
 10. Kính Dâng Cha Mẹ
 11. Lời Cầu Kinh Đêm Nay
 12. Ngài Sai Con Đi
 13. Người Mang Sứ Điệp
 14. Nguyện Cầu Cho Quê Hương
 15. Nguyện Cầu Mẹ La Vang
 16. Ở Lại Với Con
 17. Tâm Tình Thống Hối
 18. Tấu Lạy Bà
 19. Chúa Là Nơi Con An Nghỉ