Category: Video Công giáo

Sort: Date | Title | Views | Random Sort Ascending
View:

9.76K Views

[Lời Chúa Mỗi Ngày] Tại Sao Lại Có Thánh Lễ | Bài Giảng Của Đức Cha Khảm

[Lời Chúa Mỗi Ngày] Thánh Lễ Có Từ Đâu | Bài Giảng Của Đức Cha Khảm, Tại Sao Lại Có Thánh Lễ --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

2.46K Views

Làm Thế Nào Để Ăn Chay Đúng Ý Thiên Chúa | Bài Giảng Công Giáo

Làm Thế Nào Để Ăn Chay Đúng Ý Thiên Chúa | Bài Giảng Công Giáo --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

3.85K Views

Bài Giảng Công Giáo | THÁNH LỄ Được Bắt Nguồn Từ Đâu? Bài Giảng Của Đức Cha Khảm

Bài Giảng Công Giáo | THÁNH LỄ Được Bắt Nguồn Từ Đâu? Bài Giảng Của Đức Cha Khảm --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

7.57K Views

30 Bài Thánh Ca Mua Chay Hay Nhất | Thánh Ca Sám Hối Mùa Chay

Thánh Ca | 30 Bài Thánh Ca Mua Chay Hay Nhất | Thánh Ca Sám Hối Mùa Chay --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

3.04K Views

Bài Giảng Của Đức Cha Khảm | Cách Ăn Chay Đẹp Lòng Thiên Chúa – Bài Giảng Công Giáo

Bài Giảng Của Đức Cha Khảm | Cách Ăn Chay Đẹp Lòng Thiên Chúa - Bài Giảng Công Giáo --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

4.11K Views

Bài Giảng Công Giáo | Xác Ở Đâu Thì Diều Hâu Ở Đó – Bài Giảng Của Đức Cha Khảm

Bài Giảng Công Giáo | Xác Ở Đâu Thì Diều Hâu Ở Đó - Bài Giảng Của Đức Cha Khảm --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

3.31K Views

Đầu Năm Đi Xem Bói Thì Có Tội Không? | Bài GIảng Của Đức Cha Khảm

Bài Giảng Công Giáo - Đầu Năm Đi Xem Bói Thì Có Tội Không? | Bài GIảng Của Đức Cha Khảm --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

4.85K Views

Bài Giảng Của Đức Cha Khảm | Các Tiên tri Giả Là Ai – Bài Giảng Công Giáo

Bài Giảng Của Đức Cha Khảm | Các Tiên tri Giả Là Ai - Bài Giảng Công Giáo --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

5.34K Views

Bài Giảng Công Giáo | Vết Nhơ Trong Lịch Sử Giáo Hội Của Đức Giáo Hoàng Alexandre VI

Bài Giảng Công Giáo | Vết Nhơ Trong Lịch Sử Giáo Hội Của Đức Giáo Hoàng Alexandre VI - bài giảng của đức cha khảm --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

2.73K Views

Bài Giảng Công Giáo | Các Tiên Tri Giả Là Ai? – Bài Giảng Đức Cha Khảm

Bài Giảng Công Giáo | Các Tiên Tri Giả Là Ai? - Bài Giảng Đức Cha Khảm --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

2.44K Views

Bài Giảng Công Giáo | Chân Dung Đắng Messiah – bài giảng của ĐỨC CHA PHÊ RÔ NGUYỄN VĂN KHẢM

Bài Giảng Công Giáo | Chân Dung Đắng Messiah - bài giảng của ĐỨC CHA PHÊ RÔ NGUYỄN VĂN KHẢM --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

5.02K Views

Tuyển Tập Thánh Ca Mùa Chay Hay Nhất | Thánh Ca Công Giáo 2017

Tuyển Tập Thánh Ca Mùa Chay Hay Nhất | Thánh Ca Công Giáo 2017 --------------------- Cập nhật và chia sẻ Thánh Ca tại: ➤ Fanpage:

2.45K Views

Bài Giảng Công Giáo | Chân Dung Đấng Messiah – Bài Giảng Đức Cha Khảm

Bài Giảng Công Giáo | Các Tiên Tri Giả Là Ai? - Bài Giảng Đức Cha Khảm --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

2.02K Views

Chúa Giêsu Chọn 12 Môn Đệ Trong Hoàn Cảnh Nào – Bài Giảng Đức Cha Khảm

Chúa Giêsu Chọn 12 Môn Đệ Trong Hoàn Cảnh Nào - Bài Giảng Đức Cha Khảm --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

3.15K Views

Bài Giảng Công Giáo | Có Được Ăn Đám Cưới Của Người CG Khác Khi Họ Không Lễ Cưới Ở Nhà Thờ

Bài Giảng Công Giáo | Có Được Ăn Đám Cưới Của Người CG Khác Khi Họ Không Lễ Cưới Ở Nhà Thờ, đám cưới công giáo --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

4.95K Views

Bài Giảng Của Đức Cha Khảm Thánh Lễ Ngày Mồng 1 Tết | bài giảng công giáo

Bài Giảng Của Đức Cha Khảm Thánh Lễ Ngày Mồng 1 Tết | bài giảng công giáo --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

4.91K Views

Bài giảng Công Giáo | Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm A | Bài Giảng Của Đức Cha khảm

.Bài giảng Công Giáo | Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm A | Bài Giảng Của Đức Cha khảm --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

2.38K Views

Bài Giảng Công Giáo | Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm A – Bài Giảng Của Đức Cha Khảm

Bài Giảng Công Giáo | Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm A - Bài Giảng Của Đức Cha Khảm --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

20.37K Views

Bài Giảng Công Công Giáo | Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức | bài giảng của Đức Cha Khảm

Bài Giảng Công Công Giáo | Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức | bài giảng của Đức Cha Khảm --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

7.41K Views

[Full] Tổng Hợp Thánh Ca Mùa Chay 2017 | Nhạc Thánh Ca Công Giáo Hay Nhất

Nhạc Thánh Ca Công Giáo --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

25.26K Views

Bài Giảng Công Giáo | Chúa Giê Su Chọn 12 Môn Đệ Trong Hoàn Cảnh Nào

Bài Giảng Công Giáo | Chúa Giê Su Chọn 12 Môn Đệ Trong Hoàn Cảnh Nào --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

22.49K Views

Bài Giảng Công Giáo | Có Được Dự Đám Cưới Người CG Khác Khi Họ Không Làm Lễ Cưới Ở Nhà Thờ Không

Bài Giảng Công Giáo | Có Được Dự Đám Cưới Người Công Giáo Khác Khi Họ Không Làm Lễ Cưới Ở Nhà Thờ Không --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

2.30K Views

Bí Tích Trung Tâm Trong Đạo Công Giáo – Bài Giảng Đức Cha Khảm

Bí Tích Trung Tâm Trong Đạo Công Giáo - Baig Giảng Đức Cha Khảm --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

3.61K Views

Thiên Đàng, Luyện Ngục và Hoả Ngục – Bài Giảng Đức Cha Khảm

Thiên Đàng, Luyện Ngục và Hoả Ngục - Bài Giảng Đức Cha Khảm --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

4.27K Views

[Full] Tổng Hợp Thánh Ca Mùa Chay Hay Nhất 2017 | Thánh Ca Công Giáo

Thánh Ca | [Full] Tổng Hợp Thánh Ca Mùa Chay Hay Nhất 2017 | Thánh Ca Công Giáo --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

15.94K Views

Bài Giảng Công Giáo – Cơ Đốc Giáo Có Phải Là Một Nhánh Của Công Giáo Không? | Video Công Giáo

Thánh Ca | Bài Giảng Công Giáo - Cơ Đốc Giáo Có Phải Là Một Nhánh Của Công Giáo Không? | Video Công Giáo --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

12.59K Views

Bài Giảng Đức Cha Khảm – Cơ Đốc Giáo Có Phải là Một Nhánh Của Công Giáo Hay Không?

Bài Giảng Đức Cha Khảm - Cơ Đốc Giáo Có Phải là Một Nhánh Của Công Giáo Hay Không? Nhạc Thánh Ca Công Giáo --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

60.88K Views

Thánh Ca Mùa Chay Mới Nhất 2017 | Tôn Vinh Lòng Thương Xót Chúa (Album 1)

Nhạc Thánh Ca Công Giáo, Thánh Ca Mùa Chay Mới Nhất 2017 | Tôn Vinh Lòng Thương Xót Chúa (Album 1) --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

17.54K Views

Thánh Ca Mùa Chay | Thánh Ca Tôn Vinh Lòng Thương Xót Chúa – Thánh Ca Công Giáo

Thánh Ca Mùa Chay | Thánh Ca Tôn Vinh Lòng Thương Xót Chúa - Thánh Ca Công Giáo --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

30.98K Views

Người Công Giáo Có Được Lập Bàn Thờ Ông Bà Cha mẹ Không? | BÀI GIẢNG CÔNG GIÁO

Thánh Ca | Người Công Giáo Có Được Lập Bàn Thờ Ông Bà, Cha mẹ Không? | BÀI GIẢNG CÔNG GIÁO --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

19.52K Views

Bài Giảng Công Giáo | Người Công Giáo Có Được Đặt Bàn Thờ Ông Bà, Cha Mẹ Không?

Bài Giảng Công Giáo | Người Công Giáo Có Được Đặt Bàn Thờ Ông Bà Cha Mẹ Không? Nhạc Thánh Ca Công Giáo --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

27.08K Views

Kính Lòng Thương Xót Chúa – Bài Giảng Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Kính Lòng Thương Xót Chúa - Bài Giảng Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

Trang 3/8612345...102030...Last »