Category: Bài giảng

Sort: Date | Title | Views | Random Sort Ascending
View:

14.13K Views

Tĩnh Tâm Mùa Chay 2017 – Mùa Chay Và Việc Trở về Nhà | Bài Giảng Công Giáo

Tĩnh Tâm Mùa Chay 2017 - Mùa Chay Và Việc Trở về Nhà | Bài Giảng Công Giáo --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

12.10K Views

Lời Chúa Mỗi Ngày – Đầu Năm Đi Xem bói Có Tội không ? | Bài Giảng Của Đức Cha Khảm

Lời Chúa Mỗi Ngày - Đầu Năm Đi Xem bói Có Tội không ? | Bài Giảng Của Đức Cha Khảm --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

26.09K Views

Tĩnh Tâm Mùa Chay 2017 – Mùa Chay Và Việc Trở Về Nhà | Bài Giảng Công Giáo

Tĩnh Tâm Mùa Chay 2017 - Mùa Chay Và Việc Trở Về Nhà | Bài Giảng Công Giáo - nghe lời chúa mỗi ngày --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

9.76K Views

Lời Chúa Mỗi Ngày | Vết Nhơ Của Đức Giáo Hoàng Alexandre VI Trong Lịch Sử Giáo Hội

Bài Giảng Công Giáo - Vết Nhơ Của Đức Giáo Hoàng Alexandre VI Trong Lịch Sử Giáo Hội | Lời Chúa Mỗi Ngày --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

8.83K Views

Lời Chúa Mỗi Ngày – Ý Nghĩa Của Mùa Chay | Bài Giảng Của Đức Cha khảm

Lời Chúa Mỗi Ngày - Ý Nghĩa Của Mùa Chay | Bài Giảng Của Đức Cha khảm --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

8.71K Views

Bài Giảng Công Giáo | Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A – Bài Giảng Của Đức Cha Khảm

Bài Giảng Công Giáo | Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A - Bài Giảng Của Đức Cha Khảm --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

7.11K Views

Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm A | Bài Giảng Của Đức Cha khảm

Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm A | Bài Giảng Của Đức Cha khảm --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

7.84K Views

[Lời Chúa Mỗi Ngày] 4 Đặc Tính Của Hội Thánh Như Thế Nào? Bài Giảng Đức Cha Khảm

[Lời Chúa Mỗi Ngày] 4 Đặc Tính Của Hội Thánh Như Thế Nào? Bài Giảng Đức Cha Khảm --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

8.89K Views

Bài Chia Sẽ Cực Hay Với Giới Trẻ Của Đức Cha Khảm | Bài Giảng Công Giáo

Bài Chia Sẽ Cực Hay Với Giới Trẻ Của Đức Cha Khảm | Bài Giảng Công Giáo --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

12.31K Views

[Lời Chúa Mỗi Ngày] Tại Sao Lại Có Thánh Lễ | Bài Giảng Của Đức Cha Khảm

[Lời Chúa Mỗi Ngày] Thánh Lễ Có Từ Đâu | Bài Giảng Của Đức Cha Khảm, Tại Sao Lại Có Thánh Lễ --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

3.07K Views

Làm Thế Nào Để Ăn Chay Đúng Ý Thiên Chúa | Bài Giảng Công Giáo

Làm Thế Nào Để Ăn Chay Đúng Ý Thiên Chúa | Bài Giảng Công Giáo --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

5.79K Views

Bài Giảng Công Giáo | THÁNH LỄ Được Bắt Nguồn Từ Đâu? Bài Giảng Của Đức Cha Khảm

Bài Giảng Công Giáo | THÁNH LỄ Được Bắt Nguồn Từ Đâu? Bài Giảng Của Đức Cha Khảm --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

4.06K Views

Bài Giảng Của Đức Cha Khảm | Cách Ăn Chay Đẹp Lòng Thiên Chúa – Bài Giảng Công Giáo

Bài Giảng Của Đức Cha Khảm | Cách Ăn Chay Đẹp Lòng Thiên Chúa - Bài Giảng Công Giáo --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

6.15K Views

Bài Giảng Công Giáo | Xác Ở Đâu Thì Diều Hâu Ở Đó – Bài Giảng Của Đức Cha Khảm

Bài Giảng Công Giáo | Xác Ở Đâu Thì Diều Hâu Ở Đó - Bài Giảng Của Đức Cha Khảm --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

5.35K Views

Đầu Năm Đi Xem Bói Thì Có Tội Không? | Bài GIảng Của Đức Cha Khảm

Bài Giảng Công Giáo - Đầu Năm Đi Xem Bói Thì Có Tội Không? | Bài GIảng Của Đức Cha Khảm --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

7.91K Views

Bài Giảng Của Đức Cha Khảm | Các Tiên tri Giả Là Ai – Bài Giảng Công Giáo

Bài Giảng Của Đức Cha Khảm | Các Tiên tri Giả Là Ai - Bài Giảng Công Giáo --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

6.88K Views

Bài Giảng Công Giáo | Vết Nhơ Trong Lịch Sử Giáo Hội Của Đức Giáo Hoàng Alexandre VI

Bài Giảng Công Giáo | Vết Nhơ Trong Lịch Sử Giáo Hội Của Đức Giáo Hoàng Alexandre VI - bài giảng của đức cha khảm --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

4.16K Views

Bài Giảng Công Giáo | Các Tiên Tri Giả Là Ai? – Bài Giảng Đức Cha Khảm

Bài Giảng Công Giáo | Các Tiên Tri Giả Là Ai? - Bài Giảng Đức Cha Khảm --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

3.15K Views

Bài Giảng Công Giáo | Chân Dung Đắng Messiah – bài giảng của ĐỨC CHA PHÊ RÔ NGUYỄN VĂN KHẢM

Bài Giảng Công Giáo | Chân Dung Đắng Messiah - bài giảng của ĐỨC CHA PHÊ RÔ NGUYỄN VĂN KHẢM --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

4.80K Views

Bài Giảng Công Giáo | Chân Dung Đấng Messiah – Bài Giảng Đức Cha Khảm

Bài Giảng Công Giáo | Các Tiên Tri Giả Là Ai? - Bài Giảng Đức Cha Khảm --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

3.14K Views

Chúa Giêsu Chọn 12 Môn Đệ Trong Hoàn Cảnh Nào – Bài Giảng Đức Cha Khảm

Chúa Giêsu Chọn 12 Môn Đệ Trong Hoàn Cảnh Nào - Bài Giảng Đức Cha Khảm --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

4.58K Views

Bài Giảng Công Giáo | Có Được Ăn Đám Cưới Của Người CG Khác Khi Họ Không Lễ Cưới Ở Nhà Thờ

Bài Giảng Công Giáo | Có Được Ăn Đám Cưới Của Người CG Khác Khi Họ Không Lễ Cưới Ở Nhà Thờ, đám cưới công giáo --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

6.83K Views

Bài Giảng Của Đức Cha Khảm Thánh Lễ Ngày Mồng 1 Tết | bài giảng công giáo

Bài Giảng Của Đức Cha Khảm Thánh Lễ Ngày Mồng 1 Tết | bài giảng công giáo --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

6.44K Views

Bài giảng Công Giáo | Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm A | Bài Giảng Của Đức Cha khảm

.Bài giảng Công Giáo | Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm A | Bài Giảng Của Đức Cha khảm --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

3.71K Views

Bài Giảng Công Giáo | Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm A – Bài Giảng Của Đức Cha Khảm

Bài Giảng Công Giáo | Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm A - Bài Giảng Của Đức Cha Khảm --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

22.31K Views

Bài Giảng Công Công Giáo | Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức | bài giảng của Đức Cha Khảm

Bài Giảng Công Công Giáo | Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức | bài giảng của Đức Cha Khảm --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

27.60K Views

Bài Giảng Công Giáo | Chúa Giê Su Chọn 12 Môn Đệ Trong Hoàn Cảnh Nào

Bài Giảng Công Giáo | Chúa Giê Su Chọn 12 Môn Đệ Trong Hoàn Cảnh Nào --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

24.13K Views

Bài Giảng Công Giáo | Có Được Dự Đám Cưới Người CG Khác Khi Họ Không Làm Lễ Cưới Ở Nhà Thờ Không

Bài Giảng Công Giáo | Có Được Dự Đám Cưới Người Công Giáo Khác Khi Họ Không Làm Lễ Cưới Ở Nhà Thờ Không --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

3.42K Views

Bí Tích Trung Tâm Trong Đạo Công Giáo – Bài Giảng Đức Cha Khảm

Bí Tích Trung Tâm Trong Đạo Công Giáo - Baig Giảng Đức Cha Khảm --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

6.16K Views

Thiên Đàng, Luyện Ngục và Hoả Ngục – Bài Giảng Đức Cha Khảm

Thiên Đàng, Luyện Ngục và Hoả Ngục - Bài Giảng Đức Cha Khảm --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

17.37K Views

Bài Giảng Công Giáo – Cơ Đốc Giáo Có Phải Là Một Nhánh Của Công Giáo Không? | Video Công Giáo

Thánh Ca | Bài Giảng Công Giáo - Cơ Đốc Giáo Có Phải Là Một Nhánh Của Công Giáo Không? | Video Công Giáo --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage:

13.71K Views

Bài Giảng Đức Cha Khảm – Cơ Đốc Giáo Có Phải là Một Nhánh Của Công Giáo Hay Không?

Bài Giảng Đức Cha Khảm - Cơ Đốc Giáo Có Phải là Một Nhánh Của Công Giáo Hay Không? Nhạc Thánh Ca Công Giáo --------------------- Cập nhật và chia sẻ tại: ➤ Fanpage: