0:00

0:00

Hãy Quay Về (Thánh Ca)

  • CD Nhạc Thánh Ca "Hãy Quay Về", nhạc & lời: Linh mục Phêrô Nguyễn Thành Tâm, mừng kỷ niệm 40 năm thụ phong Linh mục Cha LINH HƯỚNG 04/04/1970-04/04/2010. Chịu trách nhiệm XB: Nguyễn Công Oanh. Biên tập: Nguyễn Thị Hà. Hòa Âm: Hoàng Cường. Thu âm: Hùng ĐT/Mix: Tân Rock. Phòng thu: Filmstar